Cần tuyển gấp nhân viên chứng từ XNK làm việc tại Đà Nẵng

Công ty Cổ phần Xây dựng Gốm sứ Việt Hương cần tuyển gấp một nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu làm việc tại Đà Nẵng.

16/12/2019

Cần tuyển nhân viên giao nhận xuất khập khẩu làm việc tại Đà Nẵng

Công ty Cổ phần Xây dựng Gốm sứ Việt Hương cần tuyển một nhân viên giao nhận xuất nhập khẩu làm việc tại Đà Nẵng.

16/12/2019

Tuyển dụng nhân viên kế toán tổng hợp tại Đà Nẵng

Công ty Cổ phần Xây dựng Gốm sứ Việt Hương cần tuyển 1 nhân viên kế toán tổng hợp làm việc tại Đà Nẵng.

26/11/2019

Tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Marketing tại Đà Nẵng

Công ty Cổ phần Xây dựng Gốm sứ Việt Hương cần tuyển vị trí trưởng phòng Marketing làm việc tại Đà Nẵng.

25/11/2019

Tuyển dụng nhân viên hành chính - nhân sự tại Đà Nẵng

Công ty Cổ phần Xây dựng Gốm sứ Việt Hương cần tuyển gấp 1 nhân viên hành chính - nhân sự làm việc tại Đà Nẵng.

22/11/2019

Tuyển dụng nhân viên mua hàng tại Đà Nẵng

Cần tuyển gấp 1 nhân viên mua hàng làm việc tại Đà Nẵng.

22/11/2019