Bảo lãnh thông quan giúp giảm chi phí cho doanh nghiệp

Không cần phải chờ nộp đủ thuế và thực hiện kiểm tra chuyên ngành, mà ngay sau khi mở tờ khai hải quan, doanh nghiệp có thể đưa hàng về. Nếu sai phạm, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chịu trách nhiệm.

Đó là nội dung cơ bản của Đề án thí điểm thực hiện cơ chế bảo lãnh thông quan đang được Tổng cục Hải quan nghiên cứu và đề xuất Quốc hội xem xét thông qua.

Với sự bảo lãnh của doanh nghiệp bảo hiểm, sau khi lấy hàng, doanh nghiệp XNK sẽ phải hoàn thiện nghĩa vụ với các cơ quan quản lý chuyên ngành và hoàn trả lại hồ sơ cho cơ quan hải quan để hoàn tất thủ tục. Cơ quan quản lý chắc chắn thu được thuế và tiền phạt từ doanh nghiệp bảo hiểm nếu doanh nghiệp XNK không chấp hành. Mọi rủi ro sẽ được chuyển từ cơ quan Nhà nước sang các công ty kinh doanh bảo hiểm. Doanh nghiệp XNK chỉ phải trả phí bảo lãnh cho doanh nghiệp bảo hiểm.

Theo đánh giá của Liên minh tạo thuận lợi thương mại tại Mỹ, khi áp dụng bảo lãnh thông quan, kim ngạch xuất nhập khẩu có thể tăng 1%, tạo ra sự cạnh tranh tốt hơn cho các doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu trong phạm vi khu vực và thế giới.

Đây là mô hình quản lý hoàn toàn mới ở Việt Nam nên Tổng cục Hải quan đang phối hợp với Liên minh tạo thuận lợi thương mại toàn cầu để nghiên cứu mô hình bảo lãnh thông quan tại các quốc gia phát triển để từng bước áp dụng tại Việt Nam.

Ông Rober Kielbas - Phó chủ tịch tập đoàn bảo hiểm Roannoke, Hoa Kỳ cho biết: "Ở Việt Nam, thời gian thông quan được đo bằng ngày, ở Mỹ chỉ đo bằng phút, cùng lắm là bằng giờ. Ở Mỹ, tất cả các  thủ tục xuất nhập khẩu đều được đặt dưới sự quản lí của cơ quan nhà nước mà không hề cắt giảm thủ tục, nó chỉ tập trung vào việc khi có sai phạm xảy ra thì doanh nghiệp bảo lãnh tài chính chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lí nhà nước"

Thời gian thực hiện thủ tục kiểm tra chuyên ngành hiện chiếm đến 72% thời gian làm thủ tục hải quan. Nếu đề án này được thực hiện sẽ giảm rất nhiều thời gian và chi phí của các doanh nghiệp XNK. Tổng cục Hải quan đã đề xuất Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ xây dựng đề án kèm Nghị quyết về việc thực hiện thí điểm cơ chế bảo lãnh thông quan đối với hàng hóa XNK để trình Quốc hội xem xét thông qua trong thời gian tới.

Nguồn tin: vtv.vn